1 triệu khách đến Mẫu Sơn năm 2030, bài toán đã có lời giải

Hình ảnh du lịch Mẫu Sơn còn nhỏ lẻ, manh mún. Ảnh: Sun
Hình ảnh du lịch Mẫu Sơn còn nhỏ lẻ, manh mún. Ảnh: Sun
Hình ảnh du lịch Mẫu Sơn còn nhỏ lẻ, manh mún. Ảnh: Sun
Lên top