1 tháng phải tiêu thụ 140.000 tấn vải thiều, Bắc Giang xin "giấy phép"

Bắc Giang sẽ đẩy mạnh tiêu thụ vải thiều lên mức 70% tại thị trường nội địa. Ảnh: Giang Nguyễn
Bắc Giang sẽ đẩy mạnh tiêu thụ vải thiều lên mức 70% tại thị trường nội địa. Ảnh: Giang Nguyễn
Bắc Giang sẽ đẩy mạnh tiêu thụ vải thiều lên mức 70% tại thị trường nội địa. Ảnh: Giang Nguyễn
Lên top