1 tháng áp dụng eKYC, lượng người dùng ngân hàng số HDBank tăng mạnh 20%

Lượng người dùng App HDBank tăng nhanh sau 1 tháng triển khai eKYC
Lượng người dùng App HDBank tăng nhanh sau 1 tháng triển khai eKYC
Lượng người dùng App HDBank tăng nhanh sau 1 tháng triển khai eKYC
Lên top