Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

1 năm, 40.000 tấn dược liệu y học cổ truyền nhập theo đường “tiểu ngạch”