1 lít xăng “gánh” 8.000 đồng thuế môi trường: Doanh nghiệp sợ lép vế khi cạnh tranh