Tiềm năng du lịch biển nhìn từ quyết định của FLC

FLC quyết định đầu tư vào hòn đảo chưa có điện. Ảnh:PV
FLC quyết định đầu tư vào hòn đảo chưa có điện. Ảnh:PV
FLC quyết định đầu tư vào hòn đảo chưa có điện. Ảnh:PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top