Thương lái “ngó lơ”, hơn 100 tấn nghệ ở Quảng Nam đang chờ giải cứu

Người nông dân trồng nghệ ở Quảng Nam đang chờ thương lái. Ảnh: Đ.V
Người nông dân trồng nghệ ở Quảng Nam đang chờ thương lái. Ảnh: Đ.V
Người nông dân trồng nghệ ở Quảng Nam đang chờ thương lái. Ảnh: Đ.V
Lên top