Người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam: Cân nhắc điều chỉnh giới hạn

Trong khi người Việt chi tới 3 tỉ USD để mua bất động sản ở nước ngoài thì nhiều người nước ngoài lại đầu tư bất động sản ở Việt Nam. Ảnh: PV
Trong khi người Việt chi tới 3 tỉ USD để mua bất động sản ở nước ngoài thì nhiều người nước ngoài lại đầu tư bất động sản ở Việt Nam. Ảnh: PV
Trong khi người Việt chi tới 3 tỉ USD để mua bất động sản ở nước ngoài thì nhiều người nước ngoài lại đầu tư bất động sản ở Việt Nam. Ảnh: PV
Lên top