Góp vốn làm dự án và nguy cơ trắng tay sau 15 năm chờ đợi

Góp vốn làm dự án nhưng sau 15 năm chờ đợi mỏi mòn giờ đây các khách hàng mua dự án Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi quận 2 TPHCM  đang đối diện nguy cơ mắt trắng. Ảnh: Nguyễn Duy
Góp vốn làm dự án nhưng sau 15 năm chờ đợi mỏi mòn giờ đây các khách hàng mua dự án Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi quận 2 TPHCM đang đối diện nguy cơ mắt trắng. Ảnh: Nguyễn Duy
Góp vốn làm dự án nhưng sau 15 năm chờ đợi mỏi mòn giờ đây các khách hàng mua dự án Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi quận 2 TPHCM đang đối diện nguy cơ mắt trắng. Ảnh: Nguyễn Duy
Lên top