Dồn tâm huyết đầu tư dự án ở Nha Trang, một doanh nghiệp TPHCM kêu cứu!

Ông Trương Văn Quang chỉ vào khu vực con đường số 74 mà doanh nghiệp đã đổ tiền và đang thi công, thì bị ngưng trệ.
Ông Trương Văn Quang chỉ vào khu vực con đường số 74 mà doanh nghiệp đã đổ tiền và đang thi công, thì bị ngưng trệ.
Ông Trương Văn Quang chỉ vào khu vực con đường số 74 mà doanh nghiệp đã đổ tiền và đang thi công, thì bị ngưng trệ.
Lên top