Câu chuyện quản lý:

Bất hợp lý, sao không sửa?

Thu dọn rác trên đường phố Sài Gòn. Ảnh minh họa.
Thu dọn rác trên đường phố Sài Gòn. Ảnh minh họa.
Thu dọn rác trên đường phố Sài Gòn. Ảnh minh họa.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top