Câu chuyện quản lý:

Bất hợp lý, sao không sửa?

Thu dọn rác trên đường phố Sài Gòn. Ảnh minh họa.
Thu dọn rác trên đường phố Sài Gòn. Ảnh minh họa.
Thu dọn rác trên đường phố Sài Gòn. Ảnh minh họa.
Lên top