Câu chuyện quản lý:

Bất hợp lý, sao không sửa?

Thu dọn rác trên đường phố Sài Gòn. Ảnh minh họa.
Thu dọn rác trên đường phố Sài Gòn. Ảnh minh họa.