Sân bay Long Thành: Hãy bàn nên đầu tư và vận hành thế nào, thay vì xây hay không

Vị trí hàng rào sân bay Tân Sơn Nhất trước năm 1975
Vị trí hàng rào sân bay Tân Sơn Nhất trước năm 1975
Vị trí hàng rào sân bay Tân Sơn Nhất trước năm 1975
Lên top