Quảng Ninh: Một ngày trao 5 giấy phép, trị giá gần 800 triệu USD

Chủ tịch UBND tỉnh QN Nguyễn Văn Đọc trao giấy phép đầu tư cho các DN
Chủ tịch UBND tỉnh QN Nguyễn Văn Đọc trao giấy phép đầu tư cho các DN
Chủ tịch UBND tỉnh QN Nguyễn Văn Đọc trao giấy phép đầu tư cho các DN
Lên top