Kinh tế Việt Nam chịu tác động ra sao từ vụ giàn khoan Hải Dương 981 (bài 2):

Mối nguy từ các dự án tổng thầu EPC rơi vào tay nhà thầu Trung Quốc!

Bauxite Tân Rai là dự án do nhà thầu Chalienco (Trung Quốc) làm tổng thầu bị chậm tiến độ ít nhất 1 năm.
Bauxite Tân Rai là dự án do nhà thầu Chalienco (Trung Quốc) làm tổng thầu bị chậm tiến độ ít nhất 1 năm.
Bauxite Tân Rai là dự án do nhà thầu Chalienco (Trung Quốc) làm tổng thầu bị chậm tiến độ ít nhất 1 năm.
Lên top