Khủng hoảng thiếu điện đang đến rất gần

Đang có nhiều lo ngại về nguy cơ thiếu điện trầm trọng tại Việt Nam từ năm 2018. Ảnh: T.L
Đang có nhiều lo ngại về nguy cơ thiếu điện trầm trọng tại Việt Nam từ năm 2018. Ảnh: T.L
Đang có nhiều lo ngại về nguy cơ thiếu điện trầm trọng tại Việt Nam từ năm 2018. Ảnh: T.L
Lên top