Nuôi cá tra ở ĐBSCL:

“Đói” vì thức ăn... chăn nuôi

Từ chỗ chỉ chiếm 40%, nay thức ăn chăn nuôi cá tra đã chiếm 60-70% giá thành chăn nuôi.
Từ chỗ chỉ chiếm 40%, nay thức ăn chăn nuôi cá tra đã chiếm 60-70% giá thành chăn nuôi.
Từ chỗ chỉ chiếm 40%, nay thức ăn chăn nuôi cá tra đã chiếm 60-70% giá thành chăn nuôi.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top