Đề nghị tăng phí đăng ký phương tiện giao thông gấp 5 lần

TPHCM đề xuất tăng lệ phí đăng ký cấp mới đối với xe ôtô từ 2 triệu lên 11 triệu đồng. Ảnh: TRẦN PHAN
TPHCM đề xuất tăng lệ phí đăng ký cấp mới đối với xe ôtô từ 2 triệu lên 11 triệu đồng. Ảnh: TRẦN PHAN
TPHCM đề xuất tăng lệ phí đăng ký cấp mới đối với xe ôtô từ 2 triệu lên 11 triệu đồng. Ảnh: TRẦN PHAN
Lên top