Chùm ảnh: Vạn người chen nhau sang Trung Quốc xách hàng

Vạn người chen nhau sang Trung Quốc xách hàng.
Vạn người chen nhau sang Trung Quốc xách hàng.
Vạn người chen nhau sang Trung Quốc xách hàng.
Lên top