Bao nhiêu hécta đất rừng phòng hộ đã mất vì FLC?

Rừng phòng hộ ven biển Quảng Cư trước kia, giờ là công trình của Tập đoàn FLC.
Rừng phòng hộ ven biển Quảng Cư trước kia, giờ là công trình của Tập đoàn FLC.
Rừng phòng hộ ven biển Quảng Cư trước kia, giờ là công trình của Tập đoàn FLC.
Lên top