Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam 2015: “Thâm hụt ngân sách là một vấn đề…”

Tiến sĩ Lê Đăng Doanh (trái) trao đổi với ngài Hugh Borrowman - Đại sứ Australia tại Việt Nam. Ảnh: LÊ QUANG VINH
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh (trái) trao đổi với ngài Hugh Borrowman - Đại sứ Australia tại Việt Nam. Ảnh: LÊ QUANG VINH
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh (trái) trao đổi với ngài Hugh Borrowman - Đại sứ Australia tại Việt Nam. Ảnh: LÊ QUANG VINH
Lên top