Kỳ hoa, dị chuyện với cây mai “khủng” hơn 30 năm tuổi

Cây mai khủng trên khoảng hơn 30 năm tuổi, hiện chủ nhân của cây mai là anh Trần Công Thạnh (sinh 1967, ngụ ấp 2, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Cây mai khủng trên khoảng hơn 30 năm tuổi, hiện chủ nhân của cây mai là anh Trần Công Thạnh (sinh 1967, ngụ ấp 2, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Cây mai khủng trên khoảng hơn 30 năm tuổi, hiện chủ nhân của cây mai là anh Trần Công Thạnh (sinh 1967, ngụ ấp 2, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Lên top