Vaccine COVID-19 Nano Covax của Việt Nam khi nào được cấp phép?

Vaccine COVID-19 Nano Covax đã hoàn tất thử nghiệm giai đoạn 1, giai đoạn 2 và đang tiến hành giai đoạn 3 với những kết quả khả quan, tính sinh miễn dịch tốt với tình nguyện viên tham gia. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp và nhu cầu được tiêm vaccine ngày càng lớn, nhiều địa phương đã đề xuất tiêm thí điểm loại vaccine này. Bộ Y tế đang yêu cầu nhà sản xuất hoàn thiện bộ dữ liệu để xem xét, đánh giá và cấp phép.

Infographic

Lên top