Tuần qua, nhân sự Hà Nội có gì thay đổi?

Tuần qua, tại Đại hội Đảng bộ các đơn vị ở Hà Nội, các nhân sự đã được bầu cử giữ vị trí Bí thư các đơn vị.

 

Infographic

Lên top