Tuần lễ Apec 2017: Chi tiết những tuyến đường cấm ở Đà Nẵng

UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành công văn về việc phân luồng giao thông phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Theo đó, UBND Thành phố Đà Nẵng sẽ cấm một số loại phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường để bảo đảm an toàn phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC.

 

Infographic