Từ 20.3, giáo viên các cấp muốn chuyển hạng cần có điều kiện gì?

Từ ngày 20.3.2021, giáo viên các cấp sẽ được bổ nhiệm và chuyển xếp lương theo hạng mới được quy định tại 04 Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Infographic

Lên top