Từ 2021 những nhóm chức danh, chức vụ nào được kéo dài tuổi nghỉ hưu?

Từ năm 2021, lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu với lao động nam và lao động nữ bắt đầu được áp dụng theo bộ luật Lao động sửa đổi. Trong đó, sẽ có nhiều nhóm chức danh, ngành nghề được kéo dài thêm 5 năm. 

Infographic

Lên top