Trong quý I/2020 Việt Nam xuất siêu gần 4 tỉ USD

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính chung quý I, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 122,73 tỉ USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Thặng dư thương mại trong quý I đạt 3,74 tỉ USD.

Infographic

Lên top