Trí tuệ nhân tạo AI ở Việt Nam: Đầy mới mẻ và hot tuyển sinh

Không nằm ngoài cuộc trong xu thế chung của cuộc cách mạng 4.0, với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI, Việt Nam đang có nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức đối với lĩnh vực này.

          
 

Infographic

Lên top