Trẻ em có những quyền cơ bản để được bảo vệ, không bị bạo lực

Thời gian gần đây, tình trạng trẻ em bị xâm hại, bạo hành ngày càng gia tăng. Không chỉ ảnh hưởng nặng nề về mặt thể chất mà còn về tinh thần các nạn nhân. Luật Trẻ em năm 2016 đã có những quy định rất cụ thể nhằm bảo vệ quyền lợi của trẻ. Dưới đây là một số quyền cơ bản của trẻ em.

Infographic

Lên top