Trạng thái bình thường mới: Những ưu tiên hàng đầu của người lao động

78% người lao động được khảo sát cho rằng ưu tiên cho sức khoẻ và hạnh phúc của mình, 78,2% cho rằng được đào tạo và khai vấn sự nghiệp là những điều rất quan trọng.

Infographic

Lên top