TPHCM: Các bước xử lý khi có F0 trong trường học

Học sinh trở lại trường nếu có phát sinh F0 sẽ xử lý ra sao,  Sở Y tế TPHCM vừa xây dựng Phương án kiểm soát dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, người lao động tại cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

 

Infographic

Lên top