Top 10 trường THPT điểm trúng tuyển cao chót vót tại Hà Nội

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2020 - 2021, dưới đây là điểm chuẩn trúng tuyển của 4 trường chuyên và top 10 trường công lập có điểm trúng tuyển cao nhất tại Hà Nội.

 

Infographic

Lên top