Toàn bộ thông tin cần lưu ý khi làm thẻ căn cước công dân gắn chíp

Những vấn đề liên quan đến căn cước công dân gắn chíp đang được rất nhiều người quan tâm. Dưới đây là toàn bộ thông tin người dân cần lưu ý khi làm thẻ căn cước công dân gắn chíp (CCCD) gắn chíp.

Infographic

Lên top