Tình hình nhân sự Hà Nội tuần qua có gì thay đổi?

Tuần qua, Hà Nội có một số thay đổi về nhân sự. Nhiều nhân sự được điều động nhận nhiệm vụ mới, một số được bầu cử, tái bầu cử trong Đại hội Đảng bộ các cấp.

 

Infographic

Lên top