Tình hình nhân sự Hà Nội tuần qua có gì thay đổi?

Tuần qua, Hà Nội có nhiều nhân sự được bổ nhiệm, tái bầu cử.

 

Infographic

Lên top