Tính điện 1 giá hay điện bậc thang: Khách hàng nên chọn cái nào?

Bộ Công Thương đưa ra đề xuất về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt với hai phương án. Theo đó, khách hàng có thể lựa chọn phương án 1 giá điện hoặc điện 5 bậc thang. 

 

Infographic

Lên top