Tiểu sử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 31.1.2021, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã được bầu là Ủy viên Bộ Chính trị và tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Infographic

Lên top