Tiêu chí an toàn COVID-19 mở lại hoạt động du lịch tại TPHCM

TPHCM - Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP. HCM đã có Quyết định 3587/QĐ-BCĐ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống Covid-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố.

Infographic

Lên top