Tiến độ thử nghiệm Vaccine COVID-19 do Việt Nam sản xuất đang đến đâu?

Việt Nam hiện đang có 4 đơn vị nghiên cứu, sản xuất vaccine COVID-19. Nanocovax là ứng viên đầu tiên được đưa vào nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng. Dự kiến thử nghiệm lâm sàng ba giai đoạn có thể kết thúc vào quý 4.2021 nếu thuận lợi.

Infographic

Lên top