Tiêm mũi 3 liều bổ sung, nhắc lại vaccine COVID-19 sau mũi 2 bao lâu?

Rất nhiều người dân thắc mắc về việc khi nào nên tiêm mũi 3 liều bổ sung, nhắc lại vaccine COVID-19 sau khi tiêm mũi 2. Có nơi tiêm mũi 3 sau 1 tháng, 2 tháng... Như vậy quy định của Bộ Y tế về việc này như thế nào?

 

Infographic

Lên top