Tỉ lệ người thất nghiệp trong đợt dịch thứ 4 tại Việt Nam tăng cao đột biến

Quý III/2021, số người mất việc lên tới 14,7 triệu người. Tỉ lệ thất nghiệp là 3,98% trong khi thông thường chỉ khoảng 2%.

 

Infographic

Lên top