Thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức TPHCM sẽ giảm ra sao do COVID-19?

Thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức, viên chức tại TPHCM sẽ giảm từ 33% đến 50% để hỗ trợ công tác phòng chống dịch và người lao động bị tác động bởi dịch COVID-19. 

Infographic

Lên top