Thiên tai cực đoan dị thường, bão lũ dồn dập gây thiệt hại hơn 37 nghìn tỉ

Năm 2020, “bão chồng bão”, “lũ chồng lũ”, mưa dị thường..., thiên tai cực đoan đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của hàng triệu người dân.

Infographic

Lên top