Thi tốt nghiệp THPT 2020: Lúc nào thí sinh được rời phòng thi?

Quy định về những trường hợp thí sinh được rời khỏi phòng thi tốt nghiệp được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố rõ trong Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2020.

 

Infographic

Lên top