Tất cả những điều cần biết khi học sinh đi học trở lại để phòng COVID-19

Việc xử lý các ca F0, F1... khi học sinh đi học trở lại như thế nào là vấn đề rất quan trọng để không bối rối trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Bộ Y tế đã có hướng dẫn chi tiết những việc mà nhà trường, phụ huynh, học sinh... cần chuẩn bị trước khi đi học, trong khi học tại trường và các trường hợp xuất hiện ca ho, sốt, khó thở...

Infographic

Lên top