So sánh thời gian thăng hạng của giáo viên các cấp từ ngày 20.3

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 04 Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 20.3. Theo đó, nhiều quy định về việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp của giáo viên các cấp sẽ được thay đổi.

Infographic

Lên top