Sắp tới giáo viên không được ép học sinh học thêm để thu tiền

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến rộng rãi về Dự thảo Điều lệ Trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó quy định những điều không được làm đối với giáo viên và học sinh.

 

Infographic

Lên top