Quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội diễn ra như thế nào?

Theo quy định tại Nghị quyết 102/2015/QH13, quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội được thực hiện theo 10 bước.

Infographic

Lên top