Quá trình công tác của ông Nguyễn Văn Nên - người vừa được giới thiệu để bầu làm Bí thư Thành uỷ TPHCM

Trước khi được Bộ Chính trị giới thiệu để bầu làm Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025, ông Nguyễn Văn Nên đã trải qua và đảm nhiệm nhiều vị trí công tác khác nhau.

Infographic

Lên top