Quá trình công tác của Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Ngày 24.6.2021, tại Kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021–2026. Ông Nguyễn Thành Phong được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026. 5 Phó Chủ tịch được bầu là ông Lê Hòa Bình, ông Ngô Minh Châu, ông Dương Anh Đức, ông Võ Văn Hoan và bà Phan Thị Thắng.

Infographic

Lên top